Logistyka i transport

Type of program: Undergraduate
Duration: 3.5 lat, (7 semestrów), 210 ECTS
Language of instruction: Polish
Degree awarded: inżynier
Admission fee (non-refundable): 200.00 EUR
The final price depends on the promotions applicable to specific countries and will be stated after the completion of the initial pre-screening interview.

Log in
Become an Applicant

Tuition fee sem from: 599.00 EUR per semester


Study program overview

Absolwent kierunku Logistyka i Transport (studia inżynierskie) w Akademii WSB posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego i rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych.

Program curriculum:
Logistyka i Transport w Akademii WSB to: - praktyczny program kształcenia (współpraca oraz konsultacje merytoryczne z przedsiębiorcami m.in. Raben, TUV Nord Polska, GTL), - wykorzystywanie w procesie kształcenia specjalistycznego oprogramowania m.in. system Formica, Flexsim oraz Compass, narzędzia VISUM / VISSIM, a także dedykowane moduły zintegrowanych systemów zarządzania IFS, - organizacja warsztatów z praktykami, wizyt studyjnych oraz praktyk w wiodących firmach z branży TSL (m.in. UPC, Arcelor Mittal, General Motors, Raben).
Career opportunities
Kończąc studia na kierunku Logistyka absolwent dysponuje umiejętnościami: - menedżerskimi, - podejmowana decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, - rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania systemów logistycznych, - zarządzania i doskonalenia procesów logistycznych, - zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych, - pozwalającymi na projektowanie i wdrażanie aktualnych technologii informatycznych, - stosowania metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych, - rozumienia postanowień prawa cywilnego i gospodarczego, - skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole, - cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.
Language requirements
Od kandydata nie wymaga się przedłożenia certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości językowej, jednak kandydat powinien wykazać się znajomością języka w jakim będzie realizował studia na poziomie min. B1 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom biegłości językowej kandydata zostanie zweryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej online.
Admission documents
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w języku angielskim lub polskim.

1. Skan dokumentu ukończenia szkoły średniej wraz z suplementem z ocenami z potwierdzoną przez szkołę skalą ocen wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub sporządzonym bądź poświadczonym przez właściwego konsula RP na język polski lub angielski wraz z legalizacją* (lub apostille**) z adnotacją (lub potwierdzeniem w formie osobnego dokumentu***), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument.

2. Skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi.

3. Aktualna fotografia w stroju oficjalnym w formacie jpg oraz jeden egzemplarz fotografii w wersji papierowej.

4. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego, ważnego przez okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Potwierdzenie dokonania opłaty czesnego i opłaty wpisowej.

Na etapie postępowania kwalifikacyjnego ww. dokumenty powinny być załączone w formie skanów oryginałów przesłanych poprzez formularz rejestracyjny online, a oryginały dostarczone do Działu Rekrutacji w dniu przyjazdu na uczelnię i zapisu na studia celem stwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

*Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu (świadectwa ukończenia szkoły średniej i dyplomy ukończenia studiów wyższych) – jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.), wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie (właściwa dla danego kraju).

Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś zalegalizować je w polskiej placówce dyplomatycznej właściwej dla danego kraju:

Afganistan, Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Benin, Bhutan, Boliwia, Brazylia, Chile, Chiny (z wyłączeniem Specjalnych Rejonów Administracyjnych: Hong Kong, Macao), Czad, Dominikana, Egipt, Etiopia, Filipiny, Gambia, Ghana, Gujana, Gwatemala, Haiti, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kenia, Kongo, Korea Północna,Kuba, Kuwejt, Laos, Liban, Libia, Madagaskar, Malezja, Maroko, Mauretania, Mozambik, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestyna, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Tajlandia, Tanzania, Togo, Tunezja, Turkmenistan, Uganda, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Lista polskich placówek dyplomatycznych za granicą dostępna jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeżeli Twój kraj nie został wymieniony powyżej prosimy:

• sprawdź listę krajów – członków Konwencji Haskiej (wymienione poniżej), lub

• skontaktuj się z Działem Współpracy z Zagranicą Akademii WSB – poinformujemy Cię krok po kroku co musisz zrobić, żeby zalegalizować swoje dokumenty.

**Apostille Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r.Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś skontaktować się z jedną z instytucji uprawnionych do wydania apostille:

Albania, Andora, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgia, Belize, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brunei, Bułgaria, Burundi, Chiny (Specjalne Rejony Administracyjne: Hong Kong, Macao), Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Ekwador, Estonia, Fidżi, Finlandia, Francja, Grecja, Grenada, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Honduras, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Korea (Republika Korei), Kostaryka, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Monako, Mongolia, Namibia, Niemcy, Nikaragua, Niue, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Paragwaj, Peru, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Rosja, Rumunia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, San Marino, Serbia, Seszele,Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Suazi, Surinam, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan,Tonga, Trinidad i Tobago, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Vanuatu, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Cooka, Wyspy Marshalla, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.

Listę wszystkich państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie:

http://www.hcch.net/index_en.php

*** Tutaj możesz pobrać wzór dokumentu, wymaganego w procesie walidacji twojego świadectwa szkoły średniej, który musi zostać podpisany przez przedstawiciela szkoły średniej, którą ukończyłeś lub innej jednostki oświatowej, odpowiadającej za edukację na poziomie szkoły średniej.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna
The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange