Bezpieczeństwo Narodowe - Kryminalistyka (Licencjackie)

Type of program: Undergraduate
Duration: 3 lat, (6 semestrów)
Language of instruction: Polish
Degree awarded: licencjat
Admission fee (non-refundable): 200.00 EUR
The final price depends on the promotions applicable to specific countries and will be stated after the completion of the initial pre-screening interview.

Log in
Become an Applicant

Tuition fee sem from: 499.00 EUR per semester


Study program overview

Nauczysz się: - istoty, funkcji i znaczenia kryminalistyki oraz rozpoznawania osobniczych mechanizmów popełniania czynów zabronionych, - stosowania technik i taktyk kryminalistycznych oraz wybranych metod wykrywania przestępstw, - zagadnień z zakresu psychologii sądowej i psychologii osobowości, które wykorzystywane są w profilowaniu sprawców przestępstw, - wybranych metod przesłuchiwania świadków i podejrzanych oraz znaczenia zeznań w procesie śledczym, - specyfiki prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wybranych analiz kryminalistycznych. Specjalność Kryminalistyka ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera operacyjna i procesowa). W ramach specjalności poznasz metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości, psychologii osobowości, identyfikacji zachowań przestępczych. Podczas zajęć przewidziano wizytę w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, spotkania z ekspertami z zakresu daktyloskopii, fonoskopii, badań z użyciem wariografu.

Program curriculum:
Przykładowe przedmioty realizowane w ramach treści specjalnościowych: - Podstawy nauk o przestępczości, - Podstawy informatyki śledczej, - Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie, - Zabezpieczenie dokumentów i badanie ich autentyczności, - Technika kryminalistyczna, - Identyfikacja rzeczy i osób, - Ekspertyza kryminalistyczna, - Zabezpieczenie dokumentów elektronicznych, - Czynności procesowe i operacyjno-śledcze, - Oględziny miejsc zdarzeń.
Career opportunities
Studiując w Akademii WSB zdobywa umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowanie tych cech na W Akademii WSB kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty nauczanych przedmiotów, ponieważ w naukach o bezpieczeństwie niezbędne jest połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, które zostaną wykorzystane w pracy zawodowej. Wśród naszych ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in.: Komendy Głównej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Cieszynie i Bielsku-Białej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton of Security, którego celem są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.
Language requirements
Od kandydata nie wymaga się przedłożenia certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości językowej, jednak kandydat powinien wykazać się znajomością języka w jakim będzie realizował studia na poziomie min. B1 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom biegłości językowej kandydata zostanie zweryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej online.
Admission documents
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w języku angielskim lub polskim.

1. Skan dokumentu ukończenia szkoły średniej wraz z suplementem z ocenami z potwierdzoną przez szkołę skalą ocen wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub sporządzonym bądź poświadczonym przez właściwego konsula RP na język polski lub angielski wraz z legalizacją* (lub apostille**) z adnotacją (lub potwierdzeniem w formie osobnego dokumentu***), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument.

2. Skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi.

3. Aktualna fotografia w stroju oficjalnym w formacie jpg oraz jeden egzemplarz fotografii w wersji papierowej.

4. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego, ważnego przez okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Potwierdzenie dokonania opłaty czesnego i opłaty wpisowej.

Na etapie postępowania kwalifikacyjnego ww. dokumenty powinny być załączone w formie skanów oryginałów przesłanych poprzez formularz rejestracyjny online, a oryginały dostarczone do Działu Rekrutacji w dniu przyjazdu na uczelnię i zapisu na studia celem stwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

*Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu (świadectwa ukończenia szkoły średniej i dyplomy ukończenia studiów wyższych) – jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.), wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie (właściwa dla danego kraju).

Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś zalegalizować je w polskiej placówce dyplomatycznej właściwej dla danego kraju:

Afganistan, Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Benin, Bhutan, Boliwia, Brazylia, Chile, Chiny (z wyłączeniem Specjalnych Rejonów Administracyjnych: Hong Kong, Macao), Czad, Dominikana, Egipt, Etiopia, Filipiny, Gambia, Ghana, Gujana, Gwatemala, Haiti, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kenia, Kongo, Korea Północna,Kuba, Kuwejt, Laos, Liban, Libia, Madagaskar, Malezja, Maroko, Mauretania, Mozambik, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestyna, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Tajlandia, Tanzania, Togo, Tunezja, Turkmenistan, Uganda, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Lista polskich placówek dyplomatycznych za granicą dostępna jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeżeli Twój kraj nie został wymieniony powyżej prosimy:

• sprawdź listę krajów – członków Konwencji Haskiej (wymienione poniżej), lub

• skontaktuj się z Działem Współpracy z Zagranicą Akademii WSB – poinformujemy Cię krok po kroku co musisz zrobić, żeby zalegalizować swoje dokumenty.

**Apostille Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r.Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś skontaktować się z jedną z instytucji uprawnionych do wydania apostille:

Albania, Andora, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgia, Belize, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brunei, Bułgaria, Burundi, Chiny (Specjalne Rejony Administracyjne: Hong Kong, Macao), Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Ekwador, Estonia, Fidżi, Finlandia, Francja, Grecja, Grenada, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Honduras, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Korea (Republika Korei), Kostaryka, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Monako, Mongolia, Namibia, Niemcy, Nikaragua, Niue, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Paragwaj, Peru, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Rosja, Rumunia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, San Marino, Serbia, Seszele,Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Suazi, Surinam, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan,Tonga, Trinidad i Tobago, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Vanuatu, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Cooka, Wyspy Marshalla, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.

Listę wszystkich państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie:

http://www.hcch.net/index_en.php

*** Tutaj możesz pobrać wzór dokumentu, wymaganego w procesie walidacji twojego świadectwa szkoły średniej, który musi zostać podpisany przez przedstawiciela szkoły średniej, którą ukończyłeś lub innej jednostki oświatowej, odpowiadającej za edukację na poziomie szkoły średniej.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna
The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange