Zasady rekrutacji

Jak zapisać się na studia?

 1. Wybierz program, który Cię interesuje.
 2. Utwórz swoje konto w naszym systemie rekrutacyjnym.
 3. Uzupełnij dane osobowe w swoim profilu.
 4. Przygotuj dokumenty aplikacyjne i załącz je do swojego profilu.
 5.  Kliknij przycisk ‘APLIKUJ”
 6.  Po załączeniu dokumentów aplikacyjnych w swoim profilu, nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i ustali termin rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona online. Jej celem jest ocena Twoich zdolności językowych, ponieważ przy zapisie na studia nie jest wymagany certyfikat potwierdzający Twój poziom języka angielskiego czy rosyjskiego. Podczas rozmowy zostaniesz zapytany o motywację do podjęcia studiów za granicą, plany zawodowe, dotychczasowe wykształcenie itp. Rozmowa potrwa ok. 10 minut.
 7. Po otrzymaniu twoich dokumentów aplikacyjnych i odbytej rozmowie kwalifikacyjnej, Komisja rekrutacyjna wyda decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia. Jeśli zostałeś przyjęty na studia, prześlemy do Ciebie Wstępną Decyzję o Przyjęciu na Studia. Jeśli nie zostałeś przyjęty na studia, także otrzymasz od nas informację o wynikach rekrutacji.
 8. Po otrzymaniu Wstępnej Decyzji o Przyjęciu na Studia, możesz dokonać opłaty czesnego i opłaty wpisowej.
 9. Czesne za studia i opłatę wpisową należy przekazać na nasze konto w walucie EUR, którego dane znajdziesz poniżej. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dane bankowe:

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. O/Dąbrowa Górnicza

Adres banku: 40-086 KATOWICE, Ul. Sokolska 34

Właściciel rachunku: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland

IBAN: PL 05 1050 1227 1000 0023 3028 9576

SWIFT/BIG: INGBPLPW

Tytuł przelewu :  Imię i nazwisko kandydata, nazwa kierunku studiów

*WAŻNE: Dokonując opłaty czesnego i opłaty wpisowej na rachunek Akademii WSB pamiętaj, że wskazana przez nas kwota to kwota netto i w takiej wysokości powinna trafić na konto naszej uczelni. Dlatego upewnij się, że bank nie dokona potrącenia dodatkowej kwoty za taki przelew z kwoty, którą zlecisz do przelewu.

**WAŻNE Pamiętaj, żeby w tytule przelewu wskazać informacje tj. TWOJE IMIĘ I NAZWISKO oraz NAZWA PROGRAMU STUDIÓW, na który aplikujesz.

 1. Po dokonaniu opłaty, zamieść potwierdzenie przelewu w swoim profilu online.
 2. Po otrzymaniu Twojej opłaty, prześlemy do Ciebie Zaświadczenie o przyjęciu na studia.
 3. Aby rozpocząć studia w Polsce, najprawdopodobniej będziesz musiał ubiegać się o wizę krajową. Szczegółowe informacje na temat procesu aplikacji o wizę studencką uzyskasz w placówce dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej (konsulat lub ambasada RP) działającej w twoim kraju.
 4. Jeśli masz pytania dotyczące procesu rekrutacji, skontaktuj się z Działem Współpracy z Zagranicą: e-mail: international@wsb.edu.pl lub tel. 00 48 32 295 93 16